QUY MÔ NHÀ MÁY

Phân xưởng đùn ép

Phân xưởng sơn tĩnh điện

Phân xưởng gia công

Liên hệ