Tag Archives: hôm Việt Pháp – FV – Cửa nhôm Việt Pháp – Nhôm hệ Việt Pháp – mẫu cửa sổ nhôm kính đẹp 2021 – Nhôm PMA hệ 55 – Nhôm nội thất – Nhôm Xingfa – Nhôm hệ 55.

FV – THỬ NGHIỆM ĐỂ CHỨNG MINH CHẤT LƯỢNG CHO SIÊU DỰ ÁN HILLSIDE PHÚ QUỐC

Ngày 16/12/2021, Trung tâm Kết cấu thép và Xây dựng – Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng đã tiến hành thử nghiệm hệ thống cửa nhôm kính cho “Dự án Hillside Phú Quốc”. Qui…

Liên hệ